meer     Dummie de mummie en de ster Thoeban

logo-160-160tosca-160-160

Nominatie Nederlandse Kinderjury 2015

Dummie de mummie en de ster Thoeban is genomineerd voor de Nederlandse Kinderjury 2015.

UNAWE

Dummie de mummie en de ster Thoeban kwam mede tot stand door een samenwerking met UNAWE.

UNAWE is een organisatie die wereldwijd kinderen in achterstandssituaties in contact wil brengen met sterrenkunde. Door kinderen te prikkelen om dingen te onderzoeken en te willen weten, door hen het bijzondere van het heelal te laten zien. Het kijken naar sterren wordt op die manier een opstapje naar onderwijs en wetenschap.
Ook probeert UNAWE kinderen te leren zien welke bescheiden plek wij op aarde innemen in het uitgestrekte, prachtige heelal. Dat besef maakt alle mensen gelijk: wij zijn allemaal wereldburgers en moeten verdraagzaam zijn naar elkaar.

Speciale dank krijgt oud-ambassadeur Marou Schouten, die een sterrenpleidooi hield.
Dank ook aan Pedro Russo van UNAWE, die mij verder op weg hielp, en aan Erik Arends van UNAWE, die het manuscript heeft gecheckt op (astronomische) fouten